Close

Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.  

VIPPS til nummer 524005

  …eller velg PayPal eller bankoverføring her:  
kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100

En heftig kreftdiagnose, en utradisjonell behandlingsform, en lykkelig utgang.
Den planlagte filmen vil belyse banebrytende forskning og behandlingsmetoder på bakenforliggende årsaker til kreft og kroniske sykdommer.

Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.  

VIPPS til nummer 524005

  …eller velg PayPal eller bankoverføring her:  
kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100

Sommeren 2016 fikk jeg en heftig kreftdiagnose. Det var en ganske aggressiv lymfekreft i kombinasjon med kreftsvulster i huden. Non-Hodgkins lymfom og Mucosis fungoides/Sezary syndrom ble det kalt, og var en sjelden kreftform som bare 5-6 fikk i Norge hvert år. Til nå hadde ingen blitt frisk av denne typen kreft, og prognosene var dårlige. Det hadde utviklet seg sakte over noen år fra det startet som et eksem. Jeg var midt i avslutningen av vårt største dokumentarfilmprosjekt “Bevissthetens kreative spill”, pluss mye annen jobb for kunder, og jeg hadde ikke tid til å være syk. Derfor hadde jeg også nærmest fortrengt det hele alt for lenge.

”Vi kan dempe kreften med vår behandling”, sa velmenende onkologer på Radiumhospitalet, “men du blir aldri kvitt sykdommen”. ”Hva skal jeg gjøre selv?”, spurte jeg. ”Lev som normalt”, sa de, ”men gjerne trene og spise sundt.” “Men hva, det er jo måten jeg har levd på som har skapt problemet”, sa jeg. ”Da kan jeg jo ikke bare fortsette som før?” De sa; ”Vi har ingen studier som kan bekrefte sammenhenger mellom livsstil og denne kreftformen.” 

Dette reagerte jeg sterkt på. Derfor takket jeg foreløpig nei til tilbudet om strålebehandling, som eventuelt skulle etterfølges av cellegift og immunterapi, og sa jeg ville undersøke noe annet først. Jeg ville prøve å ta ondet ved roten, ikke bare dempe symptomene og leve videre med denne dødelige sykdommen i kroppen.

Kreft rammer i dag hver tredje person i Norge, og er en av de største dødsårsakene i den vestlige verden. Og tallene bare øker. Det investeres enorme summer i kreftforskning hvert år, og det gjøres stadige medisinske fremskritt når det gjelder å bekjempe kreften ved å fjerne svulster og drepe kreftceller. Kreftmedisin er milliard-industri. Samtidig dør fremdeles hver tredje kreftpasient på norske sykehus, og de som overlever opplever ofte senskader etter behandlingen og oppblussing av sykdommen. Så det grunnleggende spørsmålet står fremdeles nærmest ubesvart; hva er de bakenforliggende årsakene til kreft? Man ser at “tilfeldige” mutasjoner i genmaterialet gjør at noen celler løper løpsk, deler seg raskere og bygger svulster og sprer seg gjennom metastaser. Nærmest som sopp i sur jord. Men igjen – hvorfor og hvordan? ”Uflaks eller genetisk predisposisjon” er det vanligste svaret.

Jeg fikk kontakt med en dyktig biopat som drev med ernæringsmedisin og biologisk medisin, altså utenfor det offentlige helsevesen. Undersøkelser med litt andre metoder viste sterkt nedsatt leverfunksjon, høy konsentrasjon av toksiner, miljøgifter og tungmetaller i kroppen, dårlig tarmflora og lekk tarm. Dette i tillegg til høy grad av inflamasjon i huden og selve kreften. Resultat av usunn livsstil og eksponering for miljøgifter gjennom et langt liv. Er det rart jeg var syk! Og hvorfor så ikke sykehuset dette?

”Ditt immunforsvar fører en kamp på tusen fronter, og er derfor lite effektivt”, sa han. ”Vi kan ikke behandle kreften, noe vi heller ikke har lov til, men du bør heller ikke avslå sykehusets behandling hvis den kan bremse sykdommen. Vi kan hjelpe deg å bedre din allmentilstand ved å avgifte kroppen, bygge opp din tarmflora og ditt immunforsvar”. Jeg valgte å høre på dette og startet en seks måneders rensekur.

Åtte måneder etter kreftdiagnosen viste benmargs-biopsi på Radiumhospitalet at jeg var kreftfri! Visstnok som den første i Norge denne krefttypen! Svulstene var borte, lymfeknutene og huden var leget. I tillegg til behandlingen med komplementærmedisin, hadde jeg også fått hjelp av Radiumhospitalet helt på slutten med stråling på de verste svulstene. Disse var da begynt å gå i oppløsning, men ubehaget var fremdeles ille og radiologene gjorde en fantastisk jobb. Svulstene forsvant på 3 uker. “Et sjeldent lykkelig tilfelle, – utrolig flaks!” sa onkologen som friskmeldte meg. “Nei”, sa jeg. “Resultat av egeninnsats i kombinasjon med deres behandling”. Flaksen var at jeg fant et alternativ! 

Jeg vil ikke fraråde sykehus-behandling, som i dag blir stadig mer avansert når det gjelder å eliminere kreftceller og svulster. Men, samtidig synes jeg det virker innlysende at man må gå etter den bakenforliggende årsaken.  Og det det kan man gjøre noe med, – men foreløpig dessverre bare utenfor sykehuset.

“Fri fra kreft”  planlegger vi å ha ferdig i november 2019. Vi vil møte flere som forsker og arbeider ut fra disse nye teoriene om triggere til kreft og andre kroniske sykdommer. Vi vil også se på hvorfor det er så sterke barrierer mellom de ulike leirene i synet på hva kreft og kroniske sykdommer er, og hvordan det skal behandles. Hvorfor er det lettere å selge inn medisiner som dreper kreftceller, enn behandlingsmetoder som styrker kroppens eget forsvar mot utvikling av kreftceller? Målet er å få de nye teoriene frem i lyset og gi mer håp til folk som kjemper mot kreften. Og fordi jeg har opplevd det selv, vet jeg at det virker!

Den ferdige filmen lages både norsk og senere engelsk. For å realisere prosjektet kreves en grunn-finansiering for å dekke reiser og eksterne produksjonskostnader. Vår egen tid dekker vi selv. Derfor er vi både avhengig av og svært takknemlige for alle økonomiske bidrag. Som støttespiller vil du gjennom en lukket facebook-gruppe få klipp underveis fra opptakene, mye spennede informasjon og få tilgang til filmen før selve lanseringen. Her på siden finner du mer info om dette.

Forskning og kunnskap skal drives fremover av nysgjerrighet og åpenhet og vil alltid være i endring og utvikling. Vi håper denne filmen skal bli til nytte for alle som er berørt eller opptatt av kreftgåten.

Terje Toftenes
Videoprodusent

September 2019


Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.  

VIPPS til nummer 524005

  …eller velg PayPal eller bankoverføring her:  
kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100