Close

Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.

 

VIPPS til nummer 524005

 

…eller velg PayPal eller bankoverføring her:

 

kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100

En heftig kreftdiagnose, en utradisjonell behandlingsform, en lykkelig utgang.
Den planlagte filmen vil belyse banebrytende forskning og behandlingsmetoder på bakenforliggende årsaker til kreft og kroniske sykdommer.

Se Terjes spesielle historie:

Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.

 

VIPPS til nummer 524005

 

…eller velg PayPal eller bankoverføring her:

 

kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100

For to år siden, sommeren 2016, fikk jeg en heftig kreftdiagnose. Det var en ganske aggressiv lymfekreft i kombinasjon med kreftsvulster i huden. Non-Hodkins lymfom og Mucosis fungoides/Sezary syndrom ble det kalt, og var en sjelden kreftform som bare 5-6 fikk i Norge hvert år. Til nå hadde ingen blitt frisk av denne typen kreft, og prognosene var dårlige. Det hadde utviklet seg sakte over noen år fra det startet som et eksem. Jeg var midt i avslutningen av vårt største dokumentarfilmprosjekt “Bevissthetens kreative spill”, pluss mye annen jobb for kunder, og jeg hadde ikke tid til å være syk. Derfor hadde jeg også nærmest fortrengt det hele litt for lenge.

Fire år tidligere hadde vi hadde laget filmen ”Levende Helse”, om kropp og helse i et energetisk perspektiv, og om hvordan kroppens indre miljø var avgjørende for helse og sykdom, og hva som kunne påvirke miljøet i cellene. Vi belyste antatte årsaker til såkalte livsstilssykdommer, som mange kroniske sykdommer kalles. Det jeg lærte i prosessen med filmen klarte jeg dessverre ikke å praktisere selv, og resultatet var at jeg nå hadde fått en livstruende sykdom.

”Vi kan dempe kreften med vår behandling”, sa onkologene på Radiumhospitalet, “men du blir aldri helt kvitt sykdommen”. ”Hva skal jeg gjøre selv?”, spurte jeg. ”Lev som normalt”, sa de, ”vi skal ta oss av dette”. ”Men hva, det er jo måten jeg har levd på som har skapt problemet”, sa jeg. ”Da kan jeg jo ikke bare fortsette å leve som normalt?” De sa; ”Vi har ingen studier som kan bekrefte den teorien når det gjelder denne kreftformen.”

Dette reagerte jeg sterkt på. Derfor takket jeg foreløpig nei til tilbudet om strålebehandling, som eventuelt skulle etterfølges av cellegift og immunterapi, og sa jeg ville prøve noe annet først. Jeg hadde en sterk følelse av at dette skulle jeg klare å finne ut av. Jeg ville ta ondet ved roten, ikke bare dempe symptomene og leve videre med denne dødelige sykdommen i kroppen.

Kreft rammer i dag hver tredje nordmann, og er en av de største dødsårsakene vestlige verden. Og sykdommen er på rask fremmarsj. Det investeres enorme summer i kreftforskning hvert år, og det gjøres stadige medisinske fremskritt når det gjelder å bekjempe kreften ved å fjerne svulster og drepe kreftceller. Overlevelsesraten øker og kreftmedisin er milliard-industri. Men fremdeles står det grunnleggende spørsmålet nærmest ubesvart; hva er de bakenforliggende årsakene til kreft? Medisinen kan se hva som skjer – men ikke hvorfor. Man ser at uvanlige mutasjoner i genmaterialet i cellene gjør at noen celler løper løpsk, deler seg raskere og bygger svulster og sprer seg gjennom metastaser. Nærmest som sopp i sur jord. Men igjen – hvorfor? ”Uflaks eller genetisk predisposisjon” er det vanligste svaret.

Jeg fikk kontakt med en meget dyktig biopat. Gjennom hans undersøkelser med litt andre verktøy enn på sykehuset, kunne han se at tilstanden i kroppen var svært dårlig på flere måter. Sterkt nedsatt leverfunksjon, høy konsentrasjon av mikroorganismer i blodet – sopp, bakterier, virus og parasitter, og mye tungmetaller og toksiner fra miljøgifter. Resultat av usunn livsform gjennom et langt liv.

”Ditt immunforsvar fører en kamp på tusen fronter, og er derfor lite effektivt”, sa han. ”Jeg kan ikke behandle kreften, det har jeg ikke lov til, men vi kan rense leveren din, rense kroppen for tungmetaller og miljøgifter og booste ditt immunforsvar”. Jeg valgte å høre på ham.

I dag er jeg 100% kreftfri – visstnok som den første i Norge av denne krefttypen. Alle kreftceller er borte, lymfeknutene og huden er leget. I tillegg til den 6 måneder lange behandlingen med komplementærmedisin, fikk jeg også hjelp av Radiumhospitalet helt på slutten med stråling på de verste svulstene. Disse var da begynt å gå i oppløsning, men ubehaget var ille og radiologene gjorde en fantastisk jobb. Denne kombinasjonen av behandlingsregimer gjorde susen!

Jeg vil på ingen måte råde noen å droppe kreftlegenes behandling, som i dag blir stadig mer avansert når det gjelder å eliminere kreftceller og svulster. Men, selv kan man gjøre mye med det som kanskje er den bakenforliggende årsaken, altså tilstanden i kroppen, den somatiske økologien. Det var det som for min del hadde en avgjørende effekt på å bli helt kvitt sykdommen. For selv om man klarer å drepe kreftceller og fjerne svulster med moderne medisin, kan det ofte blusse opp igjen hvis det som trigger det ikke også fjernes.

I denne 60 minutters dokumentaren – “Fri fra kreft”, som vi planlegger å ha ferdig i 2019, vil jeg forklare hvordan min behandling gikk til, og vi vil møte flere av de som nå forsker og arbeider ut fra disse nye teoriene om triggere til kreft og en del andre kroniske sykdommer. Stikkord her er bl.a. mikroorganismer, miljøtoksiner, ernæring og energetiske faktorer.

Vi vil også se på hvorfor det er så sterke barrierer mellom de ulike leirene i synet på hva kreft og kroniske sykdommer er, og hvordan det skal behandles. Hvorfor er det lettere å selge inn medisiner som dreper kreftceller, enn behandlingsmetoder som styrker kroppens eget forsvar mot utvikling av kreftceller? Målet er å få de nye teoriene frem i lyset og gi mer håp til folk som kjemper mot kreften. Og fordi jeg har opplevd det selv, vet jeg at det virker!

Den ferdige filmen vil bli fritt tilgjengelig på både norsk og engelsk. For å realisere prosjektet kreves en grunn-finansiering på 400.000 kr. til å dekke reiser og produksjonskostnader. Vår egen tid dekker vi selv. Derfor inviterer vi til en dugnad i form av donasjoner. Vi er svært takknemlig for hvert bidrag. Som støttespiller vil du få klipp underveis fra opptakene, mye spennede informasjon og få tilgang til filmen før selve lanseringen. Her på siden finner du mer info om dette.

Forskning og kunnskap skal drives fremover av nysgjerrighet og åpenhet og vil alltid være i endring og utvikling. Vi håper denne filmen skal bli til nytte for alle som er berørt eller opptatt av kreftgåten.

Terje Toftenes
Videoprodusent
15.06.2018


Fri fra kreft NORSK

Med en donasjon vil du få klipp fra opptakene underveis og mye spennende info på vår lukkede Facebook-gruppe.

 

VIPPS til nummer 524005

 

…eller velg PayPal eller bankoverføring her:

 

kr.
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: kr. 100