Close

Blog

Fremdrift i filmprosjektet; FRI FRA KREFT

Vi er i full gang med intervjuer av noen av de fremste representanter for det som kan bli et nytt paradigme innenfor kreftforståelse og kreftbehandling. Vi besøker i disse dager forskere og behandlere i bl.a. Norden, Tyskland, Sveits og USA. Felles for dem er ny innsikt om de bakenforliggende årsaker til kreft og mange andre […]

Read More

FRI FRA KREFT/FREE FROM CANCER

Ny film på gang! Terjes spesielle krefthistorie danner bakgrunn for filmen om jakten på de bakenforliggende årsaker til kreft og kroniske sykdommer. Se mer på newparadigm/fri-fra-kreft. New film in the making! Terje’s awesome cancer experience forms the background for the film questioning the root causes of cancer and chronic diseases. See more at newparadigm/free-from-cancer.

Read More