Close

27. September 2019

Fremdrift film : “Fri fra kreft”

Vi tar sikte på en lansering av den nye filmen “Fri fra kreft” i midten av november 2019. Ser veldig frem til dette! Vi har stoff som vi tror mange kan ha nytte av og som også vil utfordre det rådende paradigme rundt kreft-forståelse og kreftbehandling. Det skjer mye nå på forskningsfronten som kan endre hele måten kreft vil håndteres på i fremtiden – med mindre bruk av giftige og skadelige behandlingsregimer. Jeg er jo selv et levende eksempel på dette! Men støtt oss gjerne! Vi trenger mer hjelp til å finansiere innspurten!