Close

17. February 2019

Fremdrift i filmprosjektet; FRI FRA KREFT

Vi er i full gang med intervjuer av noen av de fremste representanter for det som kan bli et nytt paradigme innenfor kreftforståelse og kreftbehandling. Vi besøker i disse dager forskere og behandlere i bl.a. Norden, Tyskland, Sveits og USA. Felles for dem er ny innsikt om de bakenforliggende årsaker til kreft og mange andre kroniske sykdommer, og hvordan kroppens indre miljø spiller en helt avgjørende rolle.

Dagens kreftbehandling er fremdeles primært siktet mot å angripe symptomet, selve kreftcellen og kreftsvulsten, mens denne komplementære behandlingen siktes mot selve årsaken til dannelsen av kreftceller. Og disse behandlingene kan og bør ofte kombineres, viser ny erfaring.

Men, behandlingsregimet på våre sykehus synes å være lite opptatt av årsakssammenhenger, bortsett fra når det gjelder enkelte ting som tobakk, asbest og løsemidler. Kosthold, levesett og avgiftning er ikke-tema. For eks. viser forskningen at kreftceller er helt avhengig av tilførsel av sukker for å blomstre. Likevel advares det ikke mot dette på norske kreftsykehus, hvor det serveres sjokoladepudding o.l. til kreftpasienter. Besøks-kantina på Radiumhospitalet byr på alt det som kreftpasienter absolutt IKKE bør spise, som sukkervarer, hvetebakst, melkeprodukter osv. (ref. ny forskning). Dette og mye annet skal vi presentere i den nye filmen Fri Fra Kreft, som kommer sommeren 2019.