Close

Monthly Archives: June 2018

FRI FRA KREFT/FREE FROM CANCER

Ny film på gang! Terjes spesielle krefthistorie danner bakgrunn for filmen om jakten på de bakenforliggende årsaker til kreft og kroniske sykdommer. Se mer på newparadigm/fri-fra-kreft. New film in the making! Terje’s awesome cancer experience forms the background for the film questioning the root causes of cancer and chronic diseases. See more at newparadigm/free-from-cancer.

Read More