Velkommen til New Paradigm Films AS, et produksjonsselskap drevet av Terje Toftenes og Ragnhild Løken Toftenes. Vi har over 30 års erfaring innen film-, video- og lydproduksjon, med hovedvekt på oppdragsfilm og egne dokumentarer. Ny vitenskap, teknologi, filosofi, helse og miljø er våre tematiske hovedarbeidsområder.

Dokumentarer

I listen under finner du noen av våre prisvinnende dokumentarer, hvorav flere også er tilgjengelig i engelsk versjon. Trykk på coveret for mer informasjon.

Bevissthetens kreative spill
The Creative Play of Consciousness
Portalen
The Portal
Dagen før avsløringen
The Day Before Disclosure
Levende Helse
Kornsirkler: visittkort fra det ukjente
Crop Circles: Crossovers From Another Dimension